top of page

תקנון האתר

 1. האתר מהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרי הנאה עם אומנות יוצרת האתר או שירותי הזמנה בהתאמה אישית (להלן: "המוצרים") . במידה ועולה אצלכן שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור כלשהו בקשר לאתר או למוצרים המוצעים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בכתובת המייל המופיעה באתר.

 2. תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתתבצע בו, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין הגולשות לבין הנהלת האתר. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי שימוש אלו הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 3. בנוסף, מובהר כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרתך כי לא תהא לך ו/או מי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאים והוראות השימוש .

 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי .

 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה , הכוונה גם לזכר ורבים במשתמע.

כללי

 1. כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (כולל הזמנות בעיצוב אישי).

 2. הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת, מובהר כי המחירים מתעדכנים מעת לעת "און ליין" ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בעגלת הקניה) לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים ו/ או מידות ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.

 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע לך במסגרת האתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם ללא כל הודעה מוקדמת.

תנאי השימוש באתר

 1. כל גולשת רשאית לבצע הזמנות ורכישות באתר אם היא: בת 18 ומעלה, בעלת תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף וכן בעלת כתובת בישראל .

 2. מובהר כי את רשאית לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. כמו כן, אין לעשות כל שימוש בכל תוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר (להלן: "התוכן") , ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.

 3. באפשרותך לבחור סיסמא ושם משתמש לביצוע רכישות חוזרות באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע. כמו כן הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנה של גולשת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

כשרות להשתמש באתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף לעגלה" שליד הפריט המבוקש
  (כאשר מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו ה תחתון של המסך).

 2. ככל שיש לפריט סוגים שונים כגון צבעים, סוגים ומידות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש (כמו כן ניתן לבקש התאמות אישיות לעיצובים מיוחדים). עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "צפייה בסל", בו ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות. מובהר כי ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי או למסור אותם טלפונית לשירות הלקוחות של הנהלת האתר. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

 3. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים
  הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי . תנאים
  אלו הכרחיים לביצוע ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה
  תאושר והמוצר ישלח אליך. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת
  האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

 4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תקבלי הודעה מתאימה. יובהר ויודגש כי
  פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. מועדי
  המשלוח יחושבו החל ממועד זה בלבד .

 5. מובהר כי אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי במועד ההזמנה
  ויתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי
  ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה ואת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. במידה ובוצע תשלום הוא יוחזר אליך באותו האופן בו שולם.

הזמנת מוצרים

 1. את רשאית לבטל כל עסקה והזמנת מוצרים בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א –
  1981 והתקנות הבאות מכוחו לעניין ביטול עסקה בלבד (להלן ביחד: "חוק הגנת הצרכן") .
  להסרת ספקות, מובהר כי חוק הגנת הצרכן קובע שלא קיימת זכות ביטול על מוצרים שיוצרו עבור הצרכן בהתאמה אישית.

 2. מובהר לך כי במקרה שכן ניתן לבטל את העסקה כי אז החזרת התמורה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת
  התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת
  התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי,
  תבטל החברה את החיוב ואם זוכה חשבון החברה תשיב החברה לך את הסכום שזוכה בו
  במזומן או בשיק מזומן או תודיע לחברת כרטיסי האשראי שלך על ביטול העסקה וחברת
  כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי שלך מיידית בסכום החיוב; לא היה ניתן לזכות
  את כרטיס האשראי שלך כאמור, תשיב לך החברה את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

 3. עוד יצוין כי לקוחה שהיא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, כי אז הינך
  רשאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה (בתנאי שלא מדובר במוצרים
  ו/או שירותים בהתאמה אישית) , ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך לבין הנהלת האתר (כולל באמצעות תקשורת אלקטרונית).

 4. מובהר כי החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה כך ששונה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה בשל כך. הנהלת האתר תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל כל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית ו/או במקרה של כוח עליון ו/או אם המוצר אזל מהמלאי.

ביטולים והחזרות

 1. הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר (בתחומי הקו הירוק) באמצעות חברת משלוחים
  בתעריפים אשר יצוינו באתר או בדואר ישראל, תוך המועד המקובל בדרך שליחה זאת, אלא אם כן נכתב אחרת.

 2. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי
  שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 3. מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור בביצוע אספקת המוצר, לרבות בכל
  הקשור למקרים הבאים: מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל
  ספקים או עיכוב בהזמנת סחורות הדרושות לייצור ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה
  בשליטת הנהלת האתר ו/או כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.

 4. ישנם מוצרים באתר אשר דורשים זמן הכנה ממושך (הדפסות התלת מימד) ולכן יתכנו שינויים בזמני המשלוח הרגילים. 

משלוח וזמני אספקה

 1. האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותך כמו שהם וכמו שיהיו
  זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריותך בלבד.

 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן ו/או במוצרים שבאתר, כל מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.

 3. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית ו/או שימוש ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם.

שחרור מאחריות

 1. כל הזכויות הקניין רוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר
  וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע,
  מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות
  אל האתר ו/או המוצרים , ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם
  רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, או של צד שלישי אשר הסמיך את הנהלת האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

 2. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם,
  למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר . כמו כן אין באמור
  באתר או בתוכן המופיע בו כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות
  הקניין הרוחני של הנהלת האתר.

 3. אין באמור באתר או בתוכן המופיע בו, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או
  רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש
  ובכתב של הנהלת האתר .

קניין רוחני

 1. כל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים
  כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע
  ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומם.

 2. נהלת האתר תהיה רשאית להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב - 1982 . בעצם שימושך באתר הינך מסכים במפורש שיישלח לך דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית. אתה תהיה רשאי בכל עת להתנתק מהשירות, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע"י פנייה למנהלי האתר.

 3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י בעלת האתר לא ייחשבו כוויתור על
  זכויותיה של בעלת האתר עפ"י כל דין. בית המשפט המוסמך בכל הנוגע ל תנאי שימוש אלו
  ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב ויחול עליו הדין הישראלי.

 4. אם יש לך המשתמש צורך בהבהרות, שאלות או תלונות, כולל בקשר להסדרי נגישות, הנך
  מוזמן לפנות לתמיכה הטכנית של הנהלת האתר המופיעה בכתובת הדוא"ל "צור קשר" ואנו
  נעשה ככל שביכולתנו להשיב לך במהירות וביעילות ככל הניתן, בתוך פרק זמן סביר בהתאם
  לנסיבות.

הוראות כלליות

הדף נכתב בלשון נקבה אך חל על כל המינים

bottom of page